Oprichting en doelstelling AED Cranendonck

Ook AED in Cranendonck.

Als iemand, waar dan ook, plotseling in elkaar zakt, bestaat de kans dat deze persoon een hartstilstand heeft. Om de maximale kans op herstel te realiseren is, naast het direct starten met reanimeren, het snel inzetten van een AED-apparaat (Automatische Externe Defibrillator) de beste methode. Een defibrillator kan de hartslag herstellen door middel van een stroomstoot. Hoe sneller dat gebeurt, hoe groter de kans op herstel. Het is een kwestie van minuten.

Als je in bovengenoemde situatie moet wachten op de aankomst van een ambulance is de kans op herstel vaak sterk gedaald. Jammer, maar helaas.

Kijk voor meer informatie op:
AED solutions >
Hartstichting AED >

Het bestuur

Het bestuur

V.l.n.r.: Annemiek Bos; Tina Nelemans; Jac Duis.